Czego możemy dowiedzieć się z morfologii?

Jednym z podstawowych badań wykonywanych zarówno w celach profilaktycznych, jak i w diagnostyce różnorodnych schorzeń, jest badanie morfologiczne krwi. Polega ono na ilościowej i jakościowej ocenie występujących w krwi elementów morfotycznych, co ułatwia potwierdzenie bądź zaprzeczenie występowania konkretnego schorzenia lub po prostu pozytywną ocenę zdrowia pacjenta. W trakcie jego przeprowadzania dochodzi do pobrania od pacjenta 5 ml pełnej krwi żylnej poprzez nakłucie żyły z dodatkiem EDTA lub poprzez płytkie nakłucie skóry do rurki kapilarnej. Do głównych parametrów krwi należy:

 

 • neutrofile (NEUT),
 • limfocyty (LYMPH),
 • monocyty (MONO),
 • erytrocyty (RBC),
 • trombocyty (PLT),
 • hemoglobina (HGB, HB),
 • krwinki białe (WBC),
 • hematokryt (HCT),
 • bazofile (BASO),
 • eozynofile (EOS),
 • średnia objętość krwinek czerwonych (MCV),
 • średnia zawartość hemoglobiny (MCH),
 • średnie stężenie hemoglobiny (MCHC),
 • rozkład objętości krwinek czerwonych (RDW).

próbka krwi z wynikami

Dzięki morfologii krwi możliwe jest wykrycie wielu nieprawidłowości, do których należą między innymi infekcje, anemia, nowotwory, alergia, stany zapalne, zaburzenia odporności i choroby autoimmunologiczne czy choroby krwi, na przykład skaza krwotoczna. Badanie to ułatwia również zdiagnozowanie cukrzycy.

Kiedy wykonywana jest morfologia krwi?

Morfologia krwi jest wykonywana w celach profilaktycznych (na przykład w ramach medycyny pracy, stanowiąc uzupełnienie badania ogólnolekarskiego) lub diagnostycznych. Jest zalecana między innymi w przypadku podejrzenia niedokrwistości, krwotoku wewnętrznego czy nadkrwistości. Przyczyną jej wykonania bywa również podejrzenie skazy krwotocznej, stanu zapalnego, choroby zakaźnej oraz wiele innych dolegliwości, które mogą zostać wykryte dzięki przeprowadzeniu morfologii krwi.