Co szkodzi w pracy? Parę słów o chorobach zawodowych

Różnego typu choroby zawodowe to największe zagrożenie, jakie czeka na pracowników. Terminem choroba zawodowa określa się problemy zdrowotne, które są spowodowane sposobem wykonywania pracy lub działaniem obecnych w miejscu pracy czynników szkodliwych dla zdrowia. Co może szkodzić w trakcie wykonywania pracy? Jakie choroby zawodowe najczęściej występują u pracowników firm? W jaki sposób można zapobiegać ich powstawaniu?

Co to jest choroba zawodowa?

Chorobą zawodową nazywa się chorobę, która powstała w wyniku pracy w nieodpowiednich warunkach. Spis chorób zawodowych znajduje się w specjalnym wykazie chorób zawodowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o tym, że u pacjenta powstał problem, który można nazwać chorobą zawodową świadczy to, że w wyniku oceny warunków pracy można bezspornie stwierdzić, że zostały one spowodowane działaniem czynników, z jakimi pacjent miał kontakt w miejscu pracy. Postępowanie w sprawie chorób powstałych w miejscu pracy przebiega w kilku etapach. Zgłoszenie choroby zawodowej właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu powinien wykonać pracodawca. Może to też jednak zrobić pracownik lub stwierdzający wystąpienie takiego problemu w trakcie wizyty kontrolnej lekarz.

Najczęściej wykrywanymi u pacjentów chorobami zawodowymi są choroby otolaryngologiczne, czyli głównie problemy z mówieniem i kłopoty ze słuchem, które są związane z narażeniem na kontakt z dużymi hałasami. Często u pacjentów stwierdza się też problemy z bolącymi plecami, z chorobami zakaźnymi oraz choroby skóry.

Choroba zawodowa

W jaki sposób powinno być przygotowane miejsce pracy przez pracodawcę?

Obowiązki pracodawców związane z właściwym przygotowaniem miejsc pracy dla swoich pracowników wynikają z obowiązujących przepisów BHP. Zgodnie z zaleceniami pracodawca musi  zadbać o właściwe przygotowanie pomieszczeń i stanowisk pracy oraz w razie potrzeby o zapewnienie pracownikom właściwych kombinezonów ochronnych.

W jaki sposób samemu można poprawić swoje miejsce pracy?

Pracownik sam też powinien na pewno zadbać o właściwe przygotowanie swojego miejsca pracy. Zwraca na to uwagę wielu lekarzy medycyny pracy. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku pracy biurowej. Dla każdego pracownika, który wykonuje pracę biurową optymalne warunki pracy są nieco inne. Pracodawca musi pracownikowi zapewnić biurko i krzesło, ale powinien mieć on możliwość samodzielnego ich dostosowania do swoich potrzeb. Pracownik na pewno też powinien zadbać o to, żeby mieć porządek na i przy biurku i żeby nic mu w trakcie pracy nie zagrażało.