Co mówią przepisy na temat zwolnienia lekarskiego powyżej 30 dni? 

Pracodawcy mają świadomość, że zatrudniane przez nich osoby mogą chorować. Kilkudniowe zwolnienie lekarskie to dokument, który jest najczęściej dostarczany przez pracowników. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, w których pracownik ulega wypadkowi albo zapada na ciężką chorobę, czego skutkiem jest przedstawienie znacznie dłuższego zwolnienia. Warto wiedzieć, że w takich przypadkach pracownik nie może wrócić do wykonywania swoich obowiązków bezpośrednio po zakończeniu zwolnienia. Co mówią na ten temat przepisy?

Co na temat dłuższych zwolnień lekarskich mówi Kodeks pracy? 

Jeżeli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim krócej niż 30 dni, po jego zakończeniu może wrócić do wykonywania obowiązków zawodowych. W takim przypadku pracodawca może, choć nie musi skierować podwładnego na badania kontrolne, jednak ten nie musi się na to godzić (nie jest to podstawa do dyscyplinarnego zwolnienia czy zaniechania wypłaty wynagrodzenia).

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku zwolnień lekarskich trwających powyżej 30 dni, o czym stanowi artykuł 229 § 2 Kodeksu pracy. W takim przypadku pracodawca jest zobowiązany do wysłania pracownika na kontrolne badania lekarskie w celu ustalenia zdolności do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku, a pracownik nie ma możliwości odmowy (w innym przypadku rezygnuje z wynagrodzenia).

Gdzie należy wykonać badania i na czym polegają? 

Na badania lekarskie, które mają na celu ustalenie zdolności do pracy na dotychczas zajmowanym stanowisku po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni, pracownik musi się udać do lekarza medycyny pracy. Zakres badania jest uzależniony od tego, co było przyczyną długotrwałego zwolnienia.

Lekarz bierze wówczas pod uwagę zagrożenia, które występują na stanowisku pracy. Istotnym czynnikiem jest również czas, który upłynął od momentu wykonania ostatniego badania okresowego albo wstępnego (niezdolność do pracy potwierdzona zwolnieniem lekarskim trwającym powyżej 30 dni przerywa jego ważność). Co ważne, pracodawca pokrywa jego koszt, a dodatkowo bez stwierdzenia braku przeciwwskazań przez lekarza nie może dopuścić pracownika do pracy.

zwolnienie lekarskie