Badania psychotechniczne kierowców. Dla kogo są obowiązkowe?

Osoby, które chciałyby wykonywać zawód kierowcy, oprócz oczywiście egzaminów na prawo jazdy, czasami muszą też wykonać odpowiednie badania lekarskie, tzw. badania psychotechniczne. Są to zarówno badania wstępne, jak i badania okresowe. W naszym dzisiejszym wpisie na blogu dokładnie opisujemy, dlaczego zawodowi kierowcy muszą mieć wykonane takie badania, w jakich jeszcze zawodach jest to konieczne oraz jakie elementy takie badania obejmują.

Przedstawiciele, jakich zawodów, muszą mieć aktualne badania psychotechniczne?

Obowiązek wykonywania badań psychotechnicznych obejmuje przede wszystkim zawodowych kierowców, którzy wykonują prace w zakresie transportu drogowego przewozu pasażerów, towarów, którzy pracują jako dostawcy, kurierzy oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych. Obowiązek wykonywania przez nich badań psychotechnicznych nakłada Ustawa o transporcie drogowym. Według jej ustaleń wykonanie badań kończy się uzyskaniem orzeczenia psychologicznego. Jest ono ważne nie dłużej niż 5 lat. Po tym czasie niezbędne jest odnowienie uprawnień poprzez ponowne zgłoszenie się na badania. Wykonać je mogą wyłącznie lekarze z uprawnieniami medycyny pracy oraz lekarze medycyny transportu, na podstawie otrzymanego przez pacjenta od pracodawcy skierowania.

W jakich jeszcze zawodach niezbędne jest wykonanie badań psychotechnicznych?

Obowiązkiem  wykonania badań psychotechnicznych i psychologicznych nie są jednak objęci wyłącznie zawodowi kierowcy. Obowiązek spoczywa też na osobach, które w trakcie wykonywania pracy korzystając z pojazdów, niezależnie od tego, czy są to pojazdy służbowe, czy prywatne. Należą do nich m.in. egzaminatorzy i instruktorzy jazdy, pracownicy agencji ochrony, operatorzy maszyn, operatorzy urządzeń mechanicznych, motorniczy tramwajów, górnicy oraz pracownicy służb mundurowych.

Co obejmuje badanie okresowe kierowców?

Badania psychotechniczne znajdują się wśród badań okresowych kierowców. Samo badanie rozpoczyna się od dokładnego wywiadu lekarskiego i obserwacji osoby badanej. Później wykonywane są także badania narzędziami diagnostycznymi. Wśród nich duże znaczenie mają m.in. badania psychologiczne, badania sprawności narządu wzroku, badania sprawności narządu słuchu oraz równowagi i układu ruchu czy badania sprawności układu nerwowego. Danie pacjentowi odpowiednich uprawnień do wykonywania zawodu kierowcy jest również zależne od jego ogólnego stanu zdrowia oraz od tego, czy nie przyjmuje jakichś leków, które mogłyby mieć wpływ na ogólną percepcję i stwarzać w związku z tym jakieś zagrożenie na drodze.

pan u lekarza